Assing Sogns Jagt- og Skytteforening

Hermed resultatlisten fra JM på Kibæk SKyttecenter 03-05-2015

Række Navn Klub Duer   Skud
Junior Hans Gammelmark Assing 30 - 45
           
Damer Solvej Madsen Sevel 37 - 43
Damer Jette Østergaard Krogager 34 - 40
Damer Leilja Terkelsen Krogager 34 - 43
Damer Kristina Christensen Sevel 32 - 45
Damer Berit Larsen SSV 30 - 42
Damer Conni Elmholm Ruskær 30 - 42
Damer Birgit Jørgensen Ansager 28 - 45
Damer Annemette Svingholm Ansager 27 - 44
Damer Kristine Madsen Sevel 25 - 31
Damer Linda Jensen Ansager 17 - 46
           
Super Veteran Per Thomsen Hjallerup 36 - 42
Super Veteran Villy Poulsen Sevel 35 - 40
           
Veteran Ove Bjergård Holstebro 39 - 41
Veteran Flemming "Buller" Hansen Krogager 39 - 43
Veteran Christian Lund Ruskær 38 - 42
Veteran Knud Christensen Ballum 35 - 41
Veteran Aage Møller Assing 35 - 43
Veteran Svend Jensen Ballum 32 - 42
           
Oldboys Tommy Broch Ansager 40 - 42
Oldboys Peter Terkelsen Krogager 39 - 40
Oldboys Tommy Hansen Holstebro 38 - 42
Oldboys Henrik Løcke Hjallerup 38 - 42
Oldboys Finn Lauridsen Skjern 38 - 42
Oldboys Karsten Holm Ansager 37 - 40
Oldboys Jes Rokkjær Sevel 37 - 42
Oldboys Ole Iversen Rosenholm 36 - 41
Oldboys Jens Holt HJC 36 - 42
Oldboys Peter Kolding Krogager 36 - 42
Oldboys Per Vestergaard Ørre-Sinding 36 - 44
Oldboys Bjarne Pedersen HJC 34 - 42
Oldboys Gert Østergaard Krogager 34 - 42
Oldboys Lars Jensen Hjallerup 34 - 43
Oldboys Erik Heesgaard Assing 34 - 44
Oldboys Jan Kristensen Sandbæk 33 - 41
Oldboys Voggo Madsen Sevel 33 - 43
Oldboys John Jespersen Skjern 32 - 45
Oldboys John Jørgensen Ansager 31 - 42
Oldboys Flemming Buckmann Rosenholm 31 - 44
           
Senior Brian Pedersen Ansager 40 - 40
Senior Flemming Bakkegaard Strandager 39 - 41
Senior Dennis Pedersen Sdr. Omme 39 - 41
Senior Ivan Mølgaard Sevel 39 - 41
Senior Lars Jespersen Krogager 38 - 40
Senior Per Hansen Skave 38 - 40
Senior Rasmus Jacobsen Sevel 38 - 40
Senior Rene Holt HJC 38 - 41
Senior Tage Hansen Krogager 38 - 41
Senior Henrik Skytte Sevel 38 - 41
Senior Rasmus Heesgaard Assing 37 - 40
Senior Lars Kjeldbjerg Rosenholm 37 - 40
Senior Jørn Pedersen Sdr. Omme 37 - 40
Senior Allan Madsen Assing 37 - 41
Senior Nicolaj Buur Assing 37 - 41
Senior Tom Sørensen Ørre-Sinding 37 - 41
Senior Carsten Jørgensen Ørre-Sinding 37 - 41
Senior Torben Iversen Grindsted 37 - 41
Senior Mathias Ramsing Assing 37 - 42
Senior Lars Kristensen Skjern 36 - 40
Senior Jacob Hølmkær Sevel 36 - 40
Senior Rene Davidsen Sevel 36 - 41
Senior Claus Davidsen Sevel 36 - 41
Senior Ronni Hansen Skave 36 - 41
Senior Kim Pedersen Ansager 36 - 42
Senior Kenneth Jensen Ballum 36 - 42
Senior Rolf Sommer Sevel 36 - 42
Senior Jesper Egeskov Ansager 35 - 40
Senior Lars Jensen Sevel 35 - 42
Senior Lasse Eriksen Ansager 35 - 43
Senior Ronnie Venø Hansen Assing 33 - 40
Senior Casper Lund Sevel 33 - 44
Senior Torben Svingholm Ansager 32 - 41
Senior Thomas Heesgaard Assing 32 - 44
Senior Morten Ramsing Assing 32 - 46
Senior Søren Larsen Esbjerg 0 - 0

Assing Sogns Jagt- og Skytteforening. Vorgodvej 2C, 6933 Kibæk.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk