Assing Sogns Jagt- og Skytteforening

Oplysninger om persondata til Medlemmer hos Assing sogn jagt og skytteforening.

 

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet gældende lovgivning)

Som følge af dit medlemskab og aftale med foreningen, accepterer du denne privatlivspolitik.

 

Personoplysninger:

Foreningen beder primært om oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefon-nummer og e-mailadresse. Hvis du som medlem har søgt bæretilladelse igennem foreningen, har vi også oplysninger om dit CPR-nummer.

De personoplysninger som vi indsamler, bruges til at identificere dig som medlem, levere de services du har som medlem af foreningen, samt til fremsendelse af kontingentopkrævning for medlemskabet.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register. Vores PC-er er virusbeskyttet og der anvendes kode for at benytte PC-erne.

 

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger:

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med foreningen består.

Så længe du er medlem af foreningen, eller er våbenregistreret her igennem, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation så længe medlemskabet er aktivt, og en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Foreningen i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

 

Videregivelse til tredjepart:

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning tillader videregivelse af personoplysninger.

 

Retten til indsigt i dine personoplysninger:

Du har som medlem af foreningen ret til at få foreningens bekræftelse på, om hvordan personoplysninger vedrørende dig selv behandles, og i givet fald at få adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om, og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til foreningen. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af foreningen uden unødig forsinkelse.

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af foreningen uden unødig forsinkelse, hvis foreningen ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger:

Foreningen forbeholder sig retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.

Kontakt:

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos foreningen, eller er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til foreningens bestyrelse.

Hvis du ønsker at klage over foreningens behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28,5

1300 København K

Tlf. 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Med venlig hilsen

 

Assing Sogns Jagt- og skytteforening

Vorgodvej 2B

6933 Kibæk

 

Senest opdateret den 26. juni 2018

 

Assing Sogns Jagt- og Skytteforening. Vorgodvej 2C, 6933 Kibæk.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk