Assing Sogns Jagt- og Skytteforening

Assing Sogns

Jagt og Skytteforening

Flugtskydning og riffelbane

Alle er velkommen

Generalforsamlingen er aflyst.

Da retningslinjerne ikke gør det muligt at afholde den planlagte generalforsamling d. 11/3 aflyses denne.
Der vil blive indkaldt på ny når retningslinjerne muliggør dette 

Flugtskydning starter Søndag d. 7/3.

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

De nye retningslinjer gør at vi som planlagt kan åbne for flugtskydning Søndag d. 7/3 fra kl. 11,00 til kl. 14,00.

I marts måned vil vi skyde hver søndag.

Vær venligst opmærksom på at trapbanen i en periode ikke vil kunne benyttes pga etablering af sportingbane.

Tag en varm jakke med da vi desværre bliver nød til at holde klubhuset lukket. 

Se planlagte skydetider i 2021 under "Flugtskydningsbanen"  →  "Skydetider 2021"

Vagthold - hjælp ønskes

Nu kommer vi igang og vi har brug for din hjælp for at holde banen kørende. Til vores vagthold søges hjælpere til overkommelige opgaver nogle gang hen over sæsonen. Dette både for at kunne tilgodese vores nuværende medlemmer men også for at kunne tage godt imod gæster samt nye skytter. Derfor bedes du såfremt du ser en mulighed i at kunne deltage på et vagthold at kontakte Thomas Heesgaard ved at ringe eller skrive en sms til 27120363.

Er du vores nye instruktør ??

Til at fastholde vores mål om at kunne hjælpe de der måtte ønske hjælp, søger vi instruktører. Dette kan enten være som "freelancer" hvor det er ok at vi ved behov beder om hjælp eller at du kommer på et vagthold. Har du mod på dette og gerne vil hjælpe til bedes du kontakte Thomas Heesgaard. Så vil foreningen sørge for den nødvendige oplæring og uddannelse så snart forholdene gør det muligt.

Projekt ”sportingbane”

Med meget stor hensyntagen til Covid-19 startes der nu op på banen med forberedelser til at kunne opstille sportingsbanen.

Opgaverne bliver mange: Opsætning af huse mv. - malerarbejde - grave/støbearbejde - el-arbejde og meget mere.

Har du tid/mulighed og lyst til at give en hjælpende hånd er du meget velkommen til at kontakte Thomas Heesgaard (evt. sms på mobil 27120363) som vil stå for koordineringen af arbejdsindsatsen. Er der ønsker om at udføre specifikke arbejdsopgaver eller foretrukne tidspunkter vil dette blive tilgodeset hvis det er muligt.

Ønsker du yderligere informationen bedes du kontakte Thomas Heesgaard eller Torben Bøndergaard.

Forholdsregler omkring Covid-19 i Assing Sogns Jagt og skytteforening 

Hold afstand til andre under hele besøget – også under instruktion

Brug de tilgængelige værnemidler og håndsprit

Betaling modtages meget gerne på mobile-Pay

Vis hensyn til hinanden og banes personale – og følg venligst alle de opsatte instruktioner og skilte

Er du syg, så bliv hjemme – vi ønsker dig god bedring, og glæder os til at se dig på vores baner når du er frisk igen! 

 

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen

Assing Sogns Jagt- og Skytteforening. Vorgodvej 2C, 6933 Kibæk.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk