Assing Sogns Jagt- og Skytteforening

Flugtskydning & Riffelbane

 

Alle er velkommen

Vorgodvej 2C, 6933 Kibæk

Assing Sogns Jagt og Skytteforening afholder ekstraordinær generalforsamling Torsdag 27/2-2020 kl. 19,00 i klubhus Vorgodvej 2 C

Dagsordenen omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3.
Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingens, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

 

Husk at tage trofæer med – der er 3 flasker vin på højkant!

NYT – Nyt – NYT

Vil du løbens modtage mail og sms med information om aktiviteter og nyheder bedes du sende dit navn, din mailadresse og dit mobilnummer til assingjagt@gmail.com

Riffelbanen er åben fra d. 10/4-2019

ligeledes fra kl. 18.00, samt fra 1/5 fra kl. 18.30.

Se i øvrigt aktivitetsplanen for riffelskydning under fanebladet "Riffelbanen"

Står du og mangler en aktivitet til eks. polterabend, firmaudflugt etc. er det muligt at få åbnet flugtskydningsbanen efter aftale med foreningen.

Et sådan arrangement koster et startgebyr på 500 kr. for at få åbnet banen.

Dertil kommer 3 kr. pr patron som bliver skudt af. Prisen på 3 kr. dækker patron og lerduer.

Der vil blive afregnet minimum 250 patroner, ved et arrangement.

Drikkevarer skal købes på banen.

Kontakt venligst:

Carsten Ramsing                  30298506

Erik Thomsen                        50709213

Mathias Ramsing                  24444466

Svend Erik Vestersager        22148812

Assing Sogns Jagt- og Skytteforening. Vorgodvej 2C, 6933 Kibæk.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk